För att du ska känna dig trygg i samtalet följer jag bland annat Sveriges vägledares förenings etiska deklaration, och allt vi pratar om behandlas med noggrann sekretess både när det gäller personuppgifter, personliga förhållanden m.m. som kan härröra till dig som individ.

Som stöd vid yrkesetiska ställningstaganden och dilemman använder jag mig av vägledarföreningens etiska deklaration och riktlinjer och som underlag för diskussion och reflektion.

De fullständiga etiska riktlinjerna finns att läsa Här!